Sanat Tarihi Dergisi © 2013                      
ISSN:1300-5707
SANAT TARİHİ DERGİSİ  AYDOĞAN DEMİR’E ARMAĞAN
Sunuş Editörten Aydoğan Demir’in, Özgeçmişi ve Yayımları Editörden Cirrucilam Vitae And Publications Of Aydoğan Demir Anaia-Kuşadası Kadıkalesi Kazısı 2002 Yılı Bizans Dönemi Seramik Buluntularının Ön Değerlendirmesi Lale DOĞER Preliminary Assessment  Of  The Byzantian Period CeramicFinds In 2002 Excavations Of  Anaia-Kuşadası Kadıkalesi 2000 Yılı Beçin Kazısı’nda Bulunan Cam Kandil Hakkında Sevinç GÖK About The Glass Oil Lamp Found In Beçin Excavations In 2000 Aksaray-Melik Mahmud Gazi Hangahı (Darphane) Kazısı-2002 Eser GÜLTEKİN The Excavations Aksaray-Melik Mahmud Hangah (Darphane) In 2002 Büyük Selçuklu Seramik Sanatında Resim Programı ve Gelişen Figür Üslûbu Gönül ÖNEY Drawing Program And The Developing Figure Style In Great Seljukian Ceramic Art Ortaya Çıkışı İle Birlikte Bizans Sanatında Kiborion H. ÖZYURT ÖZCAN Kiborion In Byzantian Art With Its Emergence Mengücekli Beyliği Sikkeleri/The Coins Of  Mengücekli Emirate Adil ÖZME Bazı Örnekleriyle Mersin Evlerinde Ahşap Tavanlar Candan ÜLKÜ Wooden Ceilings In Mersin Houses With Some Examples Tülay TANYOL Beçin 2000 Kazısı/Beçin Excavations In 2000 R.H.ÜNAL-A. DEMİR İstanbul’da, XIX. Yüzyıl Osmanlı Mimarlığında Görülen Ampir Üsluptaki Madeni Şebekeler Kadriye F. VARDAR Metal Networks In Empire Style In XIX th Century Ottoman Architecture In İstanbul. Mimar August Jasmund Hakkında Bilmediklerimiz Mehmet YAVUZ What We Do Not Know About Architect August Jasmund
Cilt/Volume XIII Sayı/Number 1 Nisan/April 2004
İçindekiler/Contents
SANAT TARİHİ DERGİSİ
SANAT TARİHİ DERGİSİ
Sahibi Editör Yayın Kurulu Yazarlar İletişim Yazım İlkeleri Arşiv Son Sayı Anasayfa


Google Arama
Sitemde Arama
designed by hucar