Sanat Tarihi Dergisi © 2013                      
ISSN:1300-5707
SANAT TARİHİ DERGİSİ   IX
Ortaçağda Enez (Ainos)/Enez (Ainos) In The Middle Ages Sait BAŞARAN Aksaray-Melik Mahmud Gazi Hangahı (Darphane Kazısı) Bekir DENİZ Aksaray-Hangah Of Melik Mahmud Gazi ( Darphane Excavation) Ani Tarihi ve Kazılarına Toplu Bakış/Overview Of Ani's History And Excavations B. KARAMAĞARALI Selçuk Üniversitesi Selçuklu Araştırmaları Merkezi Tarafından Konya’da Yapılan Kazı ve Restorasyon Çalışmaları Haşim KARPUZ Excavations And Restorations Conducted By The Research Center Of Seljuck Of Selçuk University In Konya  1993-1996 Kazı Çalışmaları Işığında Ortaçağ’da Yumuktepe Gülgün KÖROĞLU Yumuktepe In Middle Ages In The Light Of 1993-1996 Excavations Amorium-Hisarcık’ın Selçuklu ve Osmanlı Dönemlerine Ait Yerleşim ve Arkeolojisi C.S. LIGHTFOOT The Settlement And Archeology Of Amorium-Hisarcık In Ottoman And Seljuck Period Demre Aziz Nikolaos Kilisesi Kazısının Ortaçağ Araştırmalarına Katkıları Yıldız ÖTÜKEN Contributions Of St. Nicholas Church Excavations In Demre To Medieval Researches  Niğde Andaval (Aktaş)’daki Konstantin-Helena Kilisesi Sacit PEKAK Konstantin-Helena Church In Niğde Andaval (Aktaş) Eski Erciş Çelebibağı Selçuklu Mezarlığı Kazıları A. ULUÇAM The Eski Erciş Çelebibağı Seljuckian Cemetary Excavations Beçin 1995 Kazısı/Beçin 1995 Excavation Rahmi H. ÜNAL Ani Kazılarında Ele Geçen Baskı Teknikli Sırsız Seramikler Turgay YAZAR Unglazed Ceramics With Printing Technology Found In Ani Excavations Tülin DEĞİRMENCİ  Resimler/Pictures
Sayı/Number 9 1998
İçindekiler/Contents
SANAT TARİHİ DERGİSİ
SANAT TARİHİ DERGİSİ
Sahibi Editör Yayın Kurulu Yazarlar İletişim Yazım İlkeleri Arşiv Son Sayı Anasayfa


Google Arama
Sitemde Arama
designed by hucar