İletişim Yazım İlkeleri Arşiv Son Sayı Anasayfa
Sanat Tarihi Dergisi © 2013                      
ISSN:1300-5707
e- Aynı soyada sahip iki yazarlı çalışma: Gönderme: H. Çal ve Ö. Çal, 2008, 125 Kaynakça: Çal, H., Çal, Ö. (2008), Trakya Bölgesi Kapı Tokmakları ve Çekecekleri, Ankara: Atatürk Kültür Merkezi f- Yazar sayısı 6 ve üzeri olan çalışma: ilk göndermede sadece ilk isim ve diğerleri şeklinde kısaltma yapılır. Kaynakçada ise ilk altı isim verildikten sonra "ve diğerleri" ibaresi kullanılır. g- İkincil kaynak üzerinden alıntılan, birincil kaynak makale yazarı tarafından görülmemiş ise gerçekte yararlanılan ikinci kaynağa göndermede bulunulur. Kaynakça da ise ikinci kaynağın künyesi verilir.  Gönderme: Ünal'dan aktaran Uçar, 2012, 1 h- Yazarı olmayan fakat bir kurum tarafından yayınlanan kitaplar: İlk gönderimde kurumun adı, kısaltması ve tarih verilir. Daha sonraki göndermelerde ise sadece kısaltma ve tarih verilir: İlk gönderme: Türk Dil Kurumu (TDK), 1999 sonraki göndermeler: TDK, 1999 Kaynakça:Türk Dil Kurumu. (2005), Türkçe Sözlük (10.bs.), Ankara: Türk Dil Kurumu ı-Çeviri Kitap: Gombrich, E.H. (2011), Sanatın Öyküsü, E.Erduran, Ö. Erduran (Çev.), İstanbul: Remzi Kitabevi i-Editörlü Kitap: Cahoone, L. (Ed.). (1996), From Modernism to Postmodernism, Cambridge: Blackwell j-Ansiklopedi Maddesi: Ersoy, O. (1973), Kağıt ve Kağıtçılık, Türk Ansiklopedisi, 21, 112-115. Ankara:Milli Eğitim Bakanlığı k-Bilimsel dergi makalesi: Kaynakça: Yazar, A. (Yayın Yılı), Makale adı. Dergi Adı, cilt (sayı), sayfa numaraları Çakın, İ. (2004), Müteferrika Matbaası'nın Düşündürdükleri ve Avrupa'da Basımcılığın Etkileri, Bilgi Dünyası, 5 (2), 153-167
Yazım Kuralları 1 2 3 4
SANAT TARİHİ DERGİSİ
SANAT TARİHİ DERGİSİ
Sahibi Editör Yayın Kurulu Yazarlar


Google Arama
Sitemde Arama
designed by hucar