Sanat Tarihi Dergisi © 2013                      
ISSN:1300-5707
1. Sanat Tarihi Dergisi, Ege Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi tarafından yılda iki kere yayımlanan hakemli bir dergidir. 2. Makalelerin daha önce başka bir yerde yayınlanmamış olması gerekmektedir. 3. Makaleler dil ve imla kuralları açısından da değerlendirilecektir. 4. A4 boyutundaki sayfada, üstten 3cm, alttan 3 cm, sağ ve soldan 2 cm boşluk bırakılmalıdır. Kağıt boyutu "özel boyut" genişlik "16,5 cm", yükseklik "24 cm" olarak düzenlenmelidir. 5. Metin Times New Roman fontunda 10 punto, iki yana dayalı olmalıdır. Paragraf başlarında 1.25 cm boşluk bırakılmalıdır. Paragraf girintisi ilk satır değeri 1,25 cm Paragraf aralığı: önce 4nk, sonra 4nk, satır aralığı tam değer 12 nk olmalıdır Dipnotlarda girinti: asılı ve değer 0,25 cm Dipnot paragraf aralığı: önce 2 nk, sonra 2 nk; satır aralığı tam ve değer 10 nk olmalıdır. 6. Dipnotlar kendi içinde tutarlı olmalı ve sayfa altında verilmeli ve Times New Roman fontunda 9 punto olmalıdır. Metnin sonuna kaynakça eklenmelidir. Dipnot ve kaynakça yazımı a-Metin içinde genel bir referans söz konusuysa: Gönderme: Çakmak, 2001 Kaynakça: Çakmak, Ş. (2001), Erken Dönem Osmanlı Mimarisinde Taçkapılar, Ankara: Kültür Bakanlığı b-Bir yazarın aynı tarihli eserlerinin yazımı ise: Gönderme: Daşçı, 2013a, 26 ve Daşçı, 2013b, 12  Kaynakça: Daşçı, S. (2013a), İzmir' Gelen Kadın Gezginler, Sanat Tarihi Dergisi XX /1, 1-37 Daşçı, S. (2013b). 19. Yüzyılda İzmir'de Dünyaya Gelen Bazı Gayrimüslim Ressamlar ve Sanatsal Etkinlikleri Hakkında Bir Değerlendirme, Sanat Tarihi Dergisi, XX /2, 1-18. c- İki yazarlı bir çalışma: Gönderme: Bayrakal ve Daş, 2010, 27 Kaynakça: Bayrakal, S., Daş, E. (2010), Yelki (İzmir-Güzelbahçe) Mezarlığı, Sanat Tarihi Dergisi, XVII/2, 25-41. d- Yazar sayısı üç ile beş arasında değişen çalışma: İlk göndermede tüm isimler: Altun, Carswell ve Öney, 1991, 86 sonraki göndermelerde ise ilk yazarı belirtmek yeterlidir Altun vd., 1991,87 Kaynakça: Altun, A., Carswell, J. ve Öney, G. (1991), Türk Çini ve Seramikleri, İstanbul: Vehbi Koç Vakfı
Yazım Kuralları 1 2 3 4
SANAT TARİHİ DERGİSİ
SANAT TARİHİ DERGİSİ
Sahibi Editör Yayın Kurulu Yazarlar İletişim Yazım İlkeleri Arşiv Son Sayı Anasayfa


Google Arama
Sitemde Arama
designed by hucar
Yazım İlkeleri